Artistmind - Gunstige licensie voorwaarden die niet groter zijn dan 1 a4

Gunstige licensie voorwaarden die niet groter zijn dan 1 a4


Created: 2017-01-29 Last modified: 2018-10-30 Published: 2017-01-29

Het Artistmind CMS core licentie valt nu onder de MIT licentie tevens als veel plugins

Er zijn drie type licensie: standaard Artistmind website core licentie, standaard Artistmind plugin licentie, standaard Artistmind theme licensie. Zoals u begrijpt geld de standaard Artistmind plugin licentie voor alle plugins behalve de default plugins tenzij anders overeengekomen.

Het voordeel is voor u. De licentie structuur lijkt ingewikkeld maar als u zelf een plugin maakt of een theme dan blijft het uw eigendom en ik blijf mijn plugins en thema en de core als eigendom houden. U kunt hier alle standaard licenties bekijken:

Tevens is er een uitzondering er is een default theme wat u gratis mag gebruiken en veranderen. Er is tevens een default plugins wat u gratis mag gebruiken en veranderen. Deze hebben niet dezelfde licentievoorwaarden als hierboven beschreven. De licentievoorwaarden die hierboven beschreven staan gelden voor de overige plugins en thema's