Artistmind - Mijn taal staat er niet bij hoe maak ik een nieuwe

Mijn taal staat er niet bij hoe maak ik een nieuwe


Created: 2013-02-10 Last modified: 2013-02-10 Published: 2013-02-10

Als u ingelogd bent vind u het taal manager gedeelte op de volgende plek: Main-->Language Options

U krijgt dan een scherm te zien met drie rijen.

De bovenste rij is active Language. Dit zijn alle talen die op dit moment in gebruik zijn op de website. U kunt talen verwijderen.

De middelste rij is de default Langauge. Hier kan je de taal selecteren die mensen te zien krijgen als ze de website voor het eerst openen.

De onderste rij zijn alle mogelijke languages die u kunt toevoegen. U kunt talen toevoegen door op de toevoeg knop te drukken.